Motiverande samtal –

Konsten att lyssna medvetet och med ett öppet sinne

 

”När vi pratar är det som att vi tar allt kaos som jag har i mitt huvud och lyfter ut det och tittar på det tillsammans på lite avstånd. Då känns allt enklare och det blir tydligare för mig vad jag vill. Jag kommer ihåg vad som är viktigt för mig och jag ser vad det är jag måste göra. Då känns det mycket mer möjligt att klara av det och som att jag faktiskt är på rätt väg”