Jag är socionom med mångårig erfarenhet av olika former av socialt arbete, framför allt som behandlare inom beroendevården. Jag har också arbetat som socialsekreterare, med elevhälsa i grundskolan och som familjebehandlare med inriktning på hemmasittarproblematik. Sedan några år tillbaka är jag samtalsterapeut inom barn och ungdomspsykiatrin.

Min grundutbildning i Motiverande samtal gick jag för Steve Wicks 2005, och jag hade sedan handledning av honom i två år. Jag har deltagit på flertalet fördjupningsdagar med Christina Näsholm, Theresa Moyers med flera, samt gått utbildningen MI i grupper för Tom Barth.

2012 gick jag tränarutbildning i MI för Tom Barth m fl, och har sedan dess utbildat i metoden. För att hålla mig uppdaterad inom området åker jag regelbundet på föreläsningar och workshops, deltar i coachgrupper och är medlem i det internationella nätverket för MI-tränare, MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Utöver MI har jag utbildning i att använda olika bedömningsinstrument gällande beroendeproblematik, grundläggande inlärningspsykologi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Magelungens hemmasittarprogram. Jag har även gått en ettårig KBT-utbildning, en grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i funktionell familjeterapi – FFT.

Hoppas att vi ses!

Annika