Motiverande samtal

 

Det går inte att lösa ett problem med samma tankar och beteenden som skapade det. Därför måste vi då och då göra förändringar i våra liv. Att göra förändringar är ofta svårt, obekvämt och tar tid.

Att prata med någon om förändring är ofta svårt. När vi hör någon säga för tionde gången att den borde göra si eller så för att må bättre, men fortfarande inte gör det, kan vi nog alla ibland känna irritationen växa. Det verkar så självklart och enkelt, det personen borde göra annorlunda, och helt obegripligt att den inte gör det. Ibland kan vi inte hejda oss, vi vill ju så gärna hjälpa till, och talar om för den andre vad den borde göra. Till vår förvåning kan vi då höra den andre börja prata om alla skäl den har till att inte göra något åt sin situation, och vi befinner oss plötsligt i en argumentation.

Går vi till oss själva så har vi säkert en och annan sak vi tänker att vi borde förändra, men ändå inte gör. De flesta har nog också varit med om att någon annan i all välmening påpekat det för oss, och då känt hur vi går i försvar och helt låser ihop oss. Vi gillar helt enkelt inte när någon annan talar om för oss vad vi borde göra och vad som är bäst för oss, inte ens då vi innerst inne vet att de har rätt.

Motiverande samtal – eller MI som det förkortas från engelskans Motivational Interviewing – hjälper oss att sätta ord på och förstå dessa mekanismer och mellanmänskliga processer. MI är både ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som hjälper oss att prata om förändring på ett effektivt sätt. Vi kan med hjälp av MI utforska, locka fram och stärka människors motivation och navigera runt de låsningar och den frustration som lätt uppstår i den här typen av samtal.

Grundarna av MI är William R. Miller och Stephen Rollnick. De beskriver MI som..

”…en samarbetsinriktad samtalsstil i syfte att stärka en persons egen motivation till förändring”

Människor måste få ta saker i sin egen takt och själva bestämma vad som är viktigt i deras liv. När vi använder MI utgår vi från kunskap om vad som hjälper människor att stärka sin motivation så att de hittar kraften att göra de förändringar de själva önskar. Samtidigt innefattar MI också tankar om hur vi skapar ett respektfullt förhållningssätt och ett samtalsklimat där den andre känner sig accepterad precis som den är. Pratar vi med någon om förändring utifrån våra egna åsikter och värderingar uppfattas vi lätt som dömande och ifrågasättande. Detta vet vi sänker motivation i stället för att höja den. MI hjälper oss att få syn på detta hos oss själva så att vi kan välja en mer konstruktiv väg i samtalet.


MI handlar om att lära sig konsten att verkligen lyssna på en annan människa; MI är lyssnarkonst.

Miller och Rollnick beskriver MI som att ”lyssna med ett obelastat sinne” och att vara i ett ”mottagligt och reflekterande tillstånd”. Det innebär att bortse från sina egna förväntningar och uppfattningar om saker och ting, och i stället lyssna med fullständig uppmärksamhet på den andra personen. Att helt vara där hon är och på ett empatiskt och respektfullt sätt utforska hennes perspektiv. Vi behöver lära oss att känna igen förändringens naturliga språk och veta hur vi ska möta det på ett sådant sätt att människor själva pratar sig in i  sin egen förändring, utifrån sina värderingar, drömmar och önskningar. Då är sannolikheten stor att de också kommer att göra verklighet av sina tankar.

När vi verkligen lyssnar på en annan människa på ett sådant sätt så hjälper vi henne att lyssna till sig själv, till sin egen röst som pratar om förändring och hopp, och kanske vågar hon börja ta små steg i en ny riktning. Börja där du är, använd det du har och gör det du kan.

Vill du veta mer om MI finns det mycket information både på nätet och i bokform. När det gäller böcker vill jag särskilt rekommendera ”Motiverande samtal – Att hjälpa människor till förändring” av William R Miller och Stephen Rollnick, de båda grundarna av MI. Till boken går också att köpa ett filmmaterial med en mängd filmer som är väldigt lärorika och inspirerande.

Vill du däremot lära dig MI så att du kan använda dig av metoden i dina samtal finns inga genvägar. Du behöver gå en grundutbildning och sedan öva och få feedback på ditt utövande. Jag vågar lova att du inte kommer att ångra dig. Jag har dagligen nytta av metoden i mitt arbete, och jag övertygas gång på gång av hur hjälpsam metoden är och hur bra den fungerar. Det är en trygghet att utgå från en samtalsmetodik som hjälper mig att navigera i svåra samtal som ofta handlar om livets stora frågor.

Även om jag inte alltid kan hjälpa de människor jag möter att må bättre, så känner jag mig trygg med att MIs förhållningssätt hjälper mig att ge dem ett gott bemötande och att på riktigt lyssna på vad de har att berätta. Ibland är det just det där, att verkligen bli lyssnad på, som också blir början på något nytt och som ger kraft att påbörja en förändring.